ASP.NET MVC

Web Tabanlı Uygulama Geliştirme

Gün geçtikçe gelişen yazılım teknolojileri, yazılım evlerini veya yazılımcıları belirli standartlarda çalışmaya zorlamaktadır. MVC (Model-View-Controller) modeli günümüz yazılım teknolojilerinin en gelişmiş yazılım mimarisidir. ASP.NET MVC, .NET çatısı altında Microsoft tarafından geliştirilmiş framework dür.

Ereey, kurum ve kuruluşların büyüme hedefleri doğrultusunda kullandığı özel/hazır yazılım ya da web uygulamalarının yetersiz kaldığı durumlarda, şirket içi paket programlardan sağlanan veriler ile farklı alanda iş geliştirme süreçlerinde, ya da kağıt üzerindeki bir düşüncenin hayata geçirilmesi için ASP.NET MVC mimarisini kullanır. Yazılım ekibimiz tüm projeleri Microsoft Team Foundation Server kontrolünde geliştirmektedir. Tüm ekip ve proje liderinin Team Foundation Server üzerinden yazılım ve test süreçlerini yönetmesi/denetlemesi ile geliştirilen projelerin zamanında tamamlanması için gerekli hassasiyet gösterilmiş olunur.

ASP.NET MVC teknolojisi ile projeler

  • Performans
  • Arama motoru optimizasyonu
  • Test-driven Development (teste dayalı geliştirme) için kolay ve hızlı destek
  • Hızlı ve esnek yapıda Front End Entegrasyonu
  • Web Api ile birlikte çalışma>
  • SPA (Single Page Application) için daha geniş destek
  • View Engine ile HTML üzerinde daha güçlü kontrol kazanır

Özellikle genişlemesi öngörülen web projelerinizde gelişecek web teknolojilerinin imkan ve avantajlarını kullanmak için ASP.NET MVC tercih etmeniz projelerinize büyük esneklik katacaktır.